Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası Simülatörlü Sorgulama Kredi Danışmanlığı  

Bu Web Sitesini (Kısacası “Site” Olarak Anılacaktır) Kullanmak İçin Lütfen Aşağıda Yazılı Koşulları Okuyunuz. İşbu Web Sitesi Kullanım Koşullarını (Kısaca “Site Kulanım Koşulları”) Kabul Etmediğiniz Takdirde, Site’yi Kullanmaktan Vazgeçiniz.

1.1 Site’nin Sahibi Fulya Mahallesi Büyükdere Caddesi Quasar Blok No: 76 İç Kapı No : 88 Şişli/İstanbul Adresinde İkamet Eden Simülatörlü Sorgulama Kredi Danışmanlığı Ltd. Şti. (Bundan Böyle Kısacası “SKS” Olarak Anılacaktır) Olup, Site’de Sunulan Hizmetler SKS Tarafından Sağlanmaktadır. Site Sahibi Bu Site’de Yer Alan Veya Alacak Olan Bilgileri, Formları, İçeriği, Site’yi, Site Kullanma Koşullarını Dilediği Zaman Değiştirme Hakkını Saklı Tutmaktadır.

1.2 Bu Site’de Sunulan Hizmetlerden Belirli Bir Bedel Ödeyerek Ya Da Bedelsiz Olarak Yararlananlar Veya Herhangi Bir Şekilde Site’ye Erişim Sağlayan Her Gerçek Ve Tüzel Kişi Aşağıdaki Kullanım Koşullarını Kabul Etmiş Sayılmaktadır. İşbu Site Kullanım Koşulları’nı SKS Dilediği Zaman Değiştirebilir. Bu Değişiklikler Periyodik Olarak Site’de Yayınlanacak Ve Yayınladığı Tarihte Geçerli Olacaktır. SKS Tarafından İşbu Site Kullanım Koşulları’nda Yapılan Her Değişikliği Site Hizmetlerinden Yararlanan Ve Site’ye Erişim Sağlayan Her Gerçek Ve Tüzel Kişi Önceden Kabul Etmiş Sayılmaktadır.

1.3 İşbu Site Kullanım Koşulları 31.12.2021 Tarihinde En Son Değişiklik Yapılarak Ve Web Sitesi Üzerinden Yayınlanarak; Site’yi Kullanan Her Kişi Tarafından Erişimi Mümkün Kılınıp Yürürlüğe Konmuştur. İşbu Site Kullanım Koşulları Ayrıca, SKS Hizmetlerinden Yararlanacak Olan Kullanıcılar’la Ve İş Ortaklarıyla Yapılmış Ve/Veya Yapılacak Olan Her Türlü Sözleşmenin De Ayrılmaz Bir Parçasıdır.

Tanımlar

2.1 Site: SKS Tarafından Belirlenen Çerçeve İçerisinde Çeşitli Hizmetlerin Ve İçeriklerin Sunulduğu Çevrimiçi(On-Line) Ortamdan Erişimi Mümkün Olan Web Sitesini;

2.2 Kullanıcı(Lar): Site’ye Çevrimiçi(On-Line) Ortamdan Erişen Her Gerçek Ve Tüzel Kişi(Ler)İ;

2.3 Link(Ler): Site Üzerinden Bir Başka Web Sitesine, Dosyalara, İçeriğe Veya Başka Bir Web Sitesinden Site’ye, Dosyalara Ve İçeriğe Erişim Mümkün Kılan Bağlantı(Lar);

2.4 İçerik(Ler): Site Ve/Veya Herhangi Bir Web Sitesinden Yayınlanan Veya Erişimi Mümkün Olan Her Türlü Bilgi, Dosya, Resim, Rakam, Fiyat Vb. Görsel, Yazınsal Ve İşitsel İmgeleri İfade Eder.

Genel Hükümler

3.1 SKS, Site Dahilinde Erişime Açtığı Hizmetler Ve İçerikler’den Hangisinin Ücrete Tabi Olacağını Belirlemekte Tamamen Serbesttir.

3.2 SKS’in Sunduğu Hizmetlerden Yararlananlar Ve Site’yi Kullananlar, Yalnızca Hukuka Uygun Ve Şahsi/Kurumsal Amaçlarla Site Üzerinden İşlemler Yapabilirler. Kullanıcılar’ın, Site Dahilinde Yaptığı Her İşlem Ve Eylemdeki Hukuki Ve Cezai Sorumluluk Kendilerine Aittir. Her Kullanıcı, SKS Ve/Veya Başka Bir Üçüncü Şahsın Haklarına Tecavüz Teşkil Edecek Nitelikteki Herhangi Bir İş Ve Eylemde Bulunmayacağını; Yazılı, Görsel Ve İşitsel Bilgileri Açıklamayacağını, SKS’e Açıkladığı Her Türlü Yazılı,Görsel Ve İşitsel Bilginin SKS’e Açıkladığı Sırada Her Türlü Biçimde Kullanılması, İşlenmesi, Saklanması, Açıklanması Ve Üçüncü Kişilere Karşı İfşa Edilmesi Konusunda SKS’in Münhasır Hak Sahibi Olduğunu Kabul , Beyan Ve Taahhüt Eder. Kullanıcı, Site Dahilinde Bulunan Resimleri, Metinleri, Görsel Ve İşitsel İmgeleri, Video Klipleri, Dosyaları, Veri Tabanlarını, Katalogları Ve Listeleri Çoğaltmayacağını, Kopyalamayacağımı, Dağılmayacağını, İşlemeyeceğini, Gerek Bu Eylemleri İle Gerekse De Başka Yollarla SKS İle Doğrudan Ve/Veya Dolaylı Olarak Rekabete Girmeyeceğini Kabul Ve Taahhüt Etmektedir.

3.3 Site Dahilinde Üçüncü Kişiler Tarafından Sağlanan Hizmetlerden Ve Yayınlanan İçeriklerden Dolayı SKS’in, İşbirliği İçinde Bulunduğu Kurumların, SKS Çalışanlarının Ve Yöneticilerinin, SKS Yetkili Satıcılarının Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Herhangi Bir Üçüncü Kişi Tarafından Sağlanan Ve Yayınlanan Bilgilerin, İçeriklerin, Görsel Ve İşitsel İmgelerin Doğruluğu Ve Hukuka Uygunluğunun Taahhüdü Bütünüyle Bu Eylemler, Gerçekleştirilen Üçüncü Kişilerin Sorumluluğundadır. SKS, Üçüncü Kişiler Tarafından Sağlanan Hizmetlerin Ve İçerikler’in Güvenliğini, Doğruluğunu Ve Hukuka Uygunluğunu Taahhüt Ve Garanti Etmemektedir.

3.4 Kullanıcılar, Site’yi Kullanarak, SKS’in , Diğer Kullanıclar’ın Ve Üçüncü Kişilerin Aleyhine Hiçbir Faaliyette Bulunmayacaklardır. Kullanıcılar’ın İşbu Site Kullanım Koşulları Hükümlerine Ve Hukuka Aykırı Olarak Gerçekleştirdikleri Site Üzerindeki Faaliyetler Nedeniyle Üçüncü Kişilerin Uğradıkları Veya Uğrayabilecekleri Zararlardan Dolayı SKS’in Doğrudan Ve/Veya Dolaylı Hiçbir Sorumluluğu Yoktur.

3.5 Kullanıcılar, SKS’e Site Dahilinde Kendileri Tarafından Sağlanan Bilgilerin Ve İçerikler’in Doğru Ve Hukuka Uygun Olduğunu Kabul Ve Taahhüt Etmektedirler. SKS, Kullanıcılar Tarafından SKS’e İletilen Veya Site Üzerinden Kendileri Tarafından Yüklenen, Değiştirilen Ve Sağlanan Bilgiler Ve İçerikler’in Doğruluğunu Araştırma; Bu Bilgi Ve İçeriklerin Güvenli, Doğru Ve Hukuka Uygun Olduğunu Taahhüt Ve Garanti Etmekle Yükümlü Ve Sorumlu Değildir.

3.6 Kullanıcılar, Site Dahilinde Türk Ticaret Kanunu Hükümleri Uyarınca Haksız Rekabete Yol Açarak Faaliyetlerde Bulunmayacağını, SKS’in Ve Üçüncü Kişilerin Şahsi Ve Ticari İtibarını Sarsacak, Kişilik Haklarına Tecavüz Ve Taarruz Edecek Fiilleri Gerçekleştirmeyeceğini Kabul Ve Taahhüt Etmektedir

3.7 SKS, Site Dahilinde Sunulan Hizmetleri Ve İçerikler’i Her Zaman Değiştirebilme Hakkını Saklı Tutmaktadır. SKS, Bu Hakkını Hiçbir Bildirim De Bulunmadan Ve Önel Vermedne Kullanabilir. Kullanıcılar, SKS’in Talep Ettiği Değişiklik Ve/Veya Düzeltmeleri İvedi Olarak Yerine Getirmek Zorundadırlar. SKS Tarafından Talep Edilen Değişiklik Ve/Veya Düzeltme İstekleri Gerekli Görüldüğü Takdirde Doğrudan SKS Tarafından Yapılabilir. SKS Tarafından Talep Edilen Değişiklik Ve/Veya Düzeltme Taleplerinin, Kullanıcılar Tarafından Zamanında Yerine Getirilmemesi Sebebiyle Doğan Veya Doğabilecek Zararlar, Hukuki Ve Cezai Sorumluluklar Tarafından Kullanıcılar’a Aittir.

3.8 Site Üzerinden, SKS’in Kendi Kontrolün De Olmayan Ve Başkaca Üçüncü Kişilerin Sahip Olduğu Ve İşlettiği Başka Web Sitelerine Ve/Veya İçerikler’e Ve/Veya Dosyalara SKS Tarafından Link Verilebilir. Bu Linkler Sadece Referans Kolaylığı Nedeniyle Sağlanmış Olup, İlgili Web Sitesini Veya İşleten Kişiyi Destekleyici Veya Web Sitesi Veya İçerdiği Bilgilere Yönelik Herhangi Bir Türde Bir Beyan Veya Garanti Niteliği Taşımamaktadır. Site Üzerindeki Linkler Vasıtasıyla Erişilen Web Siteleri, Dosyalar Ve İçerikler İle Linkler Vasıtasıyla Erişilen Web Sitelerinden Sunulan Hizmetler Veya Ürünler Veya Bunların İçerikler’i Hakkında SKS’in Herhangi Bir Sorumluluğu Yoktur.

3.9 SKS, Site Üzerinden Kullanıcılar Tarafından Kendisine İletilen Bilgileri ‘’Gizlilik Politikası’’ Ve Kullancılar Ve Diğer Taraflarla Yaptığı Sözleşmelerin Hükümleri Doğrultusunda Kullanabilir, Bu Bilgileri İşleyebilir, Bir Veri Tabanı Üzerinde Tasnif Edip Muhafaza Edilir. SKS Aynı Zamanda; Kullanıcı Veya Ziyaret Edenin Kimliğini, Adresini, Elektronik Posta Adresi, Telefonunu, Ip Adresini, Site’nin Hangi Bölümlerini Ziyaret Ettiğini, Domain Tipini, Tarayıcı (Browser) Tipini, Tarih Ve Saat Gibi Bilgileri Kullanıcılar’la İş Ortaklarıyla Ve Taraflarla Yaptığı Sözleşmeler Kapsamında Ve İstatiki Değerlendirme Ve Kişiye Yönelik Hizmetler Sunma Gibi Amaçlarla Da Kullanılabilir.

Fikri Mülkiyet Hakları

4.1 Bu Site Dahilinde Erişilen Veya Hukuku Uygun Olarak Kullanıcılar Tarafından Sağlanan Bilgiler Ve Bu Site’nin (Sınırlı Olmamak Kaydıyla Tasarım, Metin, İmge, Html Kodu Ve Diğer Kodlar ) Tüm Elemanları (Hepsi Birden ‘’SKS’in Teklif Haklarına Tabi Çalışmaları’’ Olarak Alınacaktır) SKS’e Ait Ve/Veya SKS Hizmetlerini, SKS Bilgilerini Ve SKS’in Teklif Haklarına Tabi Çalışmaları’nı Yeniden Satmak, İşlemek, Paylaşmak, Dağıtmak, Sergilemek Veya Başkasına SKS’in Hizmetlerine Erişim Veya Kullanım İzni Vermek Hakkına Sahip Değildirler. İşbu Site Kullanım Koşulları Dahilinde SKS Tarafından Sarahaten İzin Verilen Durumlar Haricinde, Kullanıcılar, SKS’in Telif Haklarına Tabi Çalışmaları’nı Çoğaltamaz, İşleyemez, Dağıtamaz Veya Bunlardan Türemiş Çalışmalar Yapamaz Veya Hazırlayamaz.

4.2 İşbu Site Kullanım Koşulları Dahilinde SKS Tarafından Sarahaten Yetki Verilmediği Hallerde, SKS Hizmetlerine, SKS Bilgilerine, SKS Telif Haklarına Tabi Çalışmalarına, SKS Ticari Markalarına, SKS Ticari Görünümüne Veya Site Vasıtasıyla Sağladığı Başkaca Varlık Ve Bilgilere Yönelik Haklarını Saklı Tutmaktadır.

Site Kullanım Koşulları’nda Değişiklikler

SKS, Tamamen Kendi Takdirine Bağlı Olarak İşbu Site Kullanım Koşulları’nı Herhangi Bir Zamanda Site’de İlan Ederek Değiştirebilir. İşbu Site Kullanım Koşulları’nın Değişen Hükümleri, İlan Edildikleri Tarihte Geçerlilik Kazanacaktır. İşbu Site Kullanım Koşulları Kullanıcı’nın Tek Taraflı Beyanları İle Değiştirilemez.

Mücbir Sebepler

Hukuken Mücbir Sebep Sayılan Tüm Durumlarda, SKS İşbu Site Kullanım Koşulları Ve ‘’Gizlilik Politikası’ndan Herhangi Birini Geç İfa Etme Veya İfa Etmeme Nedeniyle Yükümlü Değildir.Bu Ve Bunun Gibi Durumlar, SKS Açısından, Gecikme Veya İfa Etmeme Veya Temerrüt Addedilmeyecek Veya Bu Durumlar İçin SKS’in Herhangi Bir Tazminat Yükümlülüğü Doğmayacaktır. ‘’Mücbir Sebep’’ Terimi, İlgili Tarafın Makul Konrolü Haricinde Ve SKS’in Gerekli Özeni Göstermesine Rağmen Önleyemediği Olaylar Olarak Yorumlanacaktır. Bunun Yanında Sınırlı Olamamakla Koşuluyla, Doğal Afet, İsyan, Savaş, Grev, İletişim Sorunları, Altyapı Ve İnternet Arızaları, Elektrik Kesintisi Ve Kötü Hava Koşulları, SKS’in Gerekli Bilgi Güvenliliği Önlemleri Almasına Karşın Site’ye Ve Sisteme Yapılan Saldırılar Gibi Durumlar Mücbir Sebep Olaylarına Dahildir.

Uygulanacak Hukuk Ve Yetki

İşbu Site Kullanım Koşulları’nın Uygulamasında, Yorumlanmasında Ve Bu Site Kullanım Koşulları Dahilinde Doğan Hukuki İlişkilerin Yönetiminde Yabancılık Unsuru Bulunması Durumunda Türk Kanunlar İhtilafı Kuralları Hariç Olmak Üzere, Türk Hukuku Uygulanacaktır. İşbu Site Kullanım Koşulları’ndan Dolayı Doğan Veya Doğabilecek Her Türlü İhtilafın Halinde İstanbul Merkez Mahkemeleri Ve İcra Daireleri Yetkilidir.

Yürürlülük Ve Kabul

İşbu Site Kullanım Koşulları SKS Tarafından Site İçerisinde İlan Edildiği Tarihte Yürürlük Kazanır. Kullanıcılar, İşbu Site Kullanım Koşulları Hükümlerini Site’yi Kullanmakla Kabul Etmiş Olmaktadırlar. SKS, Dilediği Zaman İşbu Site Kullanım Koşulları Hükümlerinde Değişikliğe Gidebilir Ve Değişiklikler Versiyon Numarası E Değişiklik Tarihi Belirtilerek Site Üzerinden Yayınladığı Tarihte Yürürlüğü Girer.

Gizlilik Politikası

SKS, Kullanıcıların Kendisine www.akillikredibasvurusu.com Adlı Web Sitesi (‘’Web Sitesi’’) Üzerinden Elektronik Ortamdan İletilen Kişisel Bilgileri Üçüncü Kişilere Açıklamayacaktır. SKS, Kişisel Bilgileri, Üçüncü Kişilere,  Bilgilerin Toplanması İle İlgili Açıklanan Amaçlar Dışında Paylaşmayacak, Satmayacak Veya Kullandırmayacaktır.

Web Sitesi Vasıtasıyla Web Sitesi’ne Üyelik Veya Satıcı Olma Gibi Sıfatların Kazanılması İçin Kullanıcıların Kendileriyle İlgili Bir Takım Kişisel Bilgileri (Ad-Soyad, Telefon, Adres, E-Posta Adresleri Gibi) Vermeleri Gerekmektedir. SKS, Talep Edilen Bilgileri SKS Veya İşbirliği İçinde Olduğu Kişiler Tarafından Doğrudan Pazarlama Yapmak Amacıyla Kullanılabilir. Kişisel Bilgiler Gerektiğinde Kullanıcıyla Temas Kurmak İçin De Kullanılır. SKS Tarafından Talep Edilen Bilgiler Veya Kullanıcı Tarafından Sağlanan Bilgiler Veya Web Sitesi Üzerinden Yapılan İşlemlerle İlgili Bilgiler SKS Ve İşbirliği İçinde Olduğu Kişiler Tarafından Kullanıcının Kimliği İfşa Edilmeden Çeşitli İstatistiki Değerlendirmeler, Veri Tabanı Oluşturma Ve Pazar Araştırmalarında Kullanılabilir.

SKS, Web Sitesi Dahilinde Başka Sitelere Link Verebilir. SKS, Link Vasıtasıyla Erişilen Sitelerin Gizlilik Uygulamaları Ve İçeriklerine Yönelik Herhangi Bir Sorumluluk Taşımamaktadır.

Kullanıcıya Ait Kişiselbilgiler, Ad-Soyad, Adres, Telefon Numarası, E-Posta Adresi Ve Kullanıcıyı Tanımlamaya Yönelik Her Türlü Bilgiyi İçermektedir. SKSkredi, İşbu Gizlilik Politikasında Aksi Belirtilmedikçe Kişisel Bilgilerden Herhangi Birini SKS’in İşbirliği İçinde Olmadığı Şirketlere Ve Üçüncü Kişilere Açıklamayacaktır. Aşağıda Belirtilen Durumlarda SKS, İşbu Gizlilik Politikası Hükümleri Dışına Çıkarak Kullanıcılara Ait Bilgileri Üçüncü Kişilere Açıklayabilir. Bu Durumlar;

1. Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmenlik Ve Bunun Gibi Yetkili Hukuki Otorite Tarafından Çıkarılan Ve Yürürlükte Olan Hukuk Kurallarının Getirdiği Zorunluklara Uyulmasının;

2. SKS’in Kullanıcılarla Yazılı Veya Verdiği Hizmetler Dolayısıyla Zımni Olarak Akdettiği Sözleşmelerin Gereklerinin Yerine Getirilmesi Ve Bunların Uygulamaya Konulmasının;

3. Yetkili İdari Ve Adli Otorite Tarafından Usulce Göre Yürütülen Bir Araştırma Veya Soruşturmanın Yürütümü Amacıyla Kullanıcılarla İlgili Bilgi Talep Edilmesinin Ve

4. Kullanıcıların Hakları Veya Güvenliklerini Korumak İçin Bilgi Verilmesinin Gerekli Olduğu Hallerdir.

5. SKS, Gizli Bilgileri Kesinlikle Özel Ve Gizli Tutmayı, Bunu Bir Saklama Yükümü Olarak Addetmeyi Ve Gizliliğin Sağlanması Ve Sürdürülmesi, Gizli Bilgilerin Tamamının Veya Herhangi Bir Kısmının Kamu Alanına Girmesini Veya Yetkisiz Kullanımını Veya Üçüncü Bir Kişiye İfşasını Önlemek İçin Gerekli Tüm Tedbirleri Almayı Ve Gerekli Özeni Göstermeyi Taahhüt Etmektedir.

6. SKS Kullanıcılar Ve Kullanıcıların Web Sitesi’ni Kullanımı Hakkındaki Bilgileri Teknik Bir İletişim Dosyası ( Cookie ) Kullanarak Elde Edebilir. Bahsi Geçen Teknik İletişim Dosyaları, Ana Bellekte Saklanmak Üzere Bir Web Sitesinin, Kullanıcının Tarayıcısına ( Browser ) Gönderdiği Küçük Metin Dosyasıdır. Teknik İletişim Dosyası Bir Web Sitesi Hakkında Durum Ve Tercihleri Saklayarak İnternetin Kullanımı Kolaylaştırır. Teknik İletişim Dosyası, Web Sitesi’ni Kaç Kişinin Kullandığını, Bir Kişinin Web Sitesi’ni Hangi Amaçla, Kaç Kez Ziyaret Ettiğini Ve Ne Kadar Kaldığı Hakkında İstatistiksel Bilgileri Elde Etmek Ve Kullanıcılar İçin Özel Tasarlanmış Kullanıcı Sayfalarından Dinamik Olarak Reklam Ve İçerik Üretilmesine Yardımcı Olur. Teknik İletişim Dosyası, Ana Bellekten Veya E-Postasından Veri Veya Başkaca Herhangi Bir Kişisel Bilgi Almak İçin Tasarlanmamıştır. Tarayıcıların Pek Çoğu Başta Teknik İletişim Dosyası Kabul Eder Biçimde Tasarlanmıştır, Ancak Kullanıcılar Dilerse Teknik İletişim Dosyasının Gelmemesi Veya Teknik İletişim Dosyasının Gönderdiğinde İkaz Verilmesini Sağlayacak Biçimde Ayarları Değiştirebilirler.

7. SKS, Tarafından Web Sitesi Dahilinde Düzenlenen Periyodik Anketlere Cevap Veren Kullanıcılardan Talep Edilen Bilgiler, SKS Ve İşbirliği İçindeki Kişiler Tarafından Bu Kullanıcılara Doğrudan Pazarlama Yapmak, İstatistiki Analiz Yapmak Ve Veri Tabanı Oluşturmak Amacıyla Kullanılmaktadır.

8. SKS, İşbu Gizlilik Politikası Hükümlerini Dilediği Zaman Web Sitesi’de Yayınlamak Suretiyle Değiştirebilir. SKS’in Değişiklik Yaptığı Gizlilik Politikası Hükümleri Web Sitesi’nde Yayınlandığı Tarihte Yürürlük Kazanır.


BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

E-Posta Adresimiz
İletişim Numaramız
Adres Bilgilerimiz
  • İzzetpaşa Mahallesi Yeniyol Caddesi Nurol Tower Apt. No:3/19 Şişli/İstanbul
  • Haritada Göster
Sosyal Medya'da Biz